Xin chào! Đây là bảng chính sách chiết khấu dành cho bạn.

Chúng tôi sẽ tính tổng doanh thu tháng của bạn. ( Xem bằng cách đăng nhập tài khoản, bấm vào nút tài khoản —> Đơn hàng)

Cụ thể như sau:

Doanh thu từ 10.000.000đ đến 19.999.000đ, chiết khấu 3%

Doanh thu từ 20.000.000đ đến 29.999.000đ, chiết khấu 5%

Doanh thu từ 40.000.000đ đến 79.999.000đ, chiết khẩu 8%

Doanh thu từ 80.000.000đ đến 159.999.000đ, chiết khẩu 13%

 

Bạn vui lòng thêm thông tin tài khoản ngân hàng vào cùng với địa chỉ mua hàng

Và tiền chiết khấu bạn sẽ nhận được vào ngày 10 hàng tháng.

Ví dụ hóa đơn tháng 8/2019 là 28.000.000đ bạn sẽ nhận được 28.000.000đ x 5% = 1.400.000đ

Và bạn sẽ nhận được tiền vào tài khoản ngân hàng muộn nhất là ngày 10/9/2019.